Veilig werken met gevaarlijke producten? Doe de VIB-check!

Check het VIB!

Binnen 5 minuten heeft u inzicht in de kwaliteit van het VIB van uw leverancier. 
En vraagt u om een nieuwe, als dat nodig is.

Start
Wat heeft u nodig?
  • Het VIB
  • Het etiket van de stof waarover het VIB
 gaat, of een foto daarvan
En als het VIB niet in orde is:
  • Het e-mailadres van uw leverancier

Per 1 januari 2023 wordt een herziene ARIE-regeling van kracht. De VIB-check is op dit moment nog niet aangepast. Meer informatie over de ARIE-regeling vindt u op nlarbeidsinspectie.nl

U wilt veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen en mengsels. Het veiligheidsinformatieblad (VIB), dat u van uw leverancier krijgt, is daarvoor onmisbaar. Het bevat alle eigenschappen van het product. Van de gevaren en de chemische samenstelling tot informatie over beschermingsmiddelen, veilig gebruik, transport en afvoer. 

Het is belangrijk én wettelijk verplicht dat uw leverancier het VIB goed invult. Als er informatie niet klopt of ontbreekt, kan dat gevaar opleveren voor uw medewerkers. Doe daarom de VIB-check. Zo weet u zeker dat u veilig aan de slag kunt.

Over de VIB-check

Als het VIB niet in orde is

Is het VIB niet in orde of niet compleet? Met een paar klikken vraagt u uw leverancier om een nieuw VIB. Wel zo makkelijk.