Vorige

Over de VIB-check

De VIB-check is voor bedrijven die gevaarlijke stoffen en/of mengsels afnemen van leveranciers. Met de VIB-check controleert u of een veiligheidsinformatieblad (VIB) voldoet aan de belangrijkste eisen uit de Europese verordeningen REACH en CLP die te maken hebben met gezond en veilig werken.

Let op: Deze tool checkt alleen of een VIB dat u van uw leverancier ontvangt, de juiste informatie bevat voor gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen of mengsels. De VIB-check is dus ontwikkeld voor professionele eindgebruikers.

Bent u leverancier - producent, importeur of menger - en wilt u controleren of de VIB’s van uw eigen producten voldoen aan de wettelijke eisen? Gebruik dan een SDS-checklist van CEFIC (alleen in het Engels) of ECHA. En wilt u checken of u aan alle REACH- én CLP-verplichtingen voldoet? Ga dan naar Chemische stoffen goed geregeld!

U bent verantwoordelijk
De VIB-check geeft een indicatie van de kwaliteit van een VIB. Als gebruiker van gevaarlijke stoffen en/of mengsels bent u zelf verantwoordelijk voor gezond en veilig werken. Niet alleen voor het controleren van de informatie op het VIB. Maar ook voor het toepassen van die informatie als de VIB-check aangeeft dat het VIB voldoet aan de eisen. Is informatie op het VIB onduidelijk, incorrect of onvolledig? Neem dan altijd contact op met de leverancier. Zodat u weet hoe u gezond en veilig kunt werken!

Privacy gewaarborgd
Alle gegevens die u invoert in de VIB-check, blijven geheim. Ze komen nooit terecht bij de Inspectie SZW, de Inspectie Leefomgeving en Transport of andere overheidsinstellingen. E-mails die u vanuit de VIB-check stuurt, kunnen alleen door u en de ontvanger worden gelezen. Hiervoor geldt het briefgeheim.

Wetgeving
De VIB-check is gebaseerd op de eisen die de Europese REACH-verordening stelt. De Europese CLP-verordening bepaalt voor welke stoffen een VIB verplicht is.

Ontwikkeling
De VIB-check is een initiatief van de Inspectie SZW en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Met dank aan:
- Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
- Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP)
- Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF)
- Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ)
- Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)
- FME
- MetaalUnie
- Arbouw
- 3M
- Vereniging ION